ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Αρχική Σελίδα » Ο Σύλλογος

Ο Σύλλογος

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  "ΤΟ ΓΑΥΡΙΟ"


Μη κερδοσκοπικό σωματείο, ένα από τα παλαιότερα,  που ιδρύθηκε το 1976 και έχει έδρα την Αθήνα.

Ο Σκοπός

 • Η σύσφιξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ των μελών
 • Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και αγάπης  για το Γαύριο και τη γύρω περιοχή.

Δραστηριότητες

 • Η προβολή και τουριστική αξιοποίηση του Γαυρίου
 • Η διάσωση και διάδοση των παραδόσεων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, η προστασία της τοπικής αρχιτεκτονικής και του περιβάλλοντος της περιοχής γενικότερα
 • Η διοργάνωση στο Γαύριο και στην Αθήνα πνευματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων
 • Η ανάπτυξη και διάδοση του τοπικού αθλητισμού, σε ξηρά και θάλασσα
 • Η συμβολή για την προστασία του θηράματος, της χλωρίδας και της πανίδας

Μέλη


Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν με αίτησή τους,  όσοι:

 • Κατάγονται από ή κατοικούν  στο Γαύριο
 • Διάκεινται αποδεδειγμένα φιλικά και ενδιαφέρονται για το Γαύριο και τη γύρω περιοχή

Bασική προϋπόθεση τα μέλη να μένουν μόνιμα στο Γαύριο ή στην Ελλάδα.


Δικαιώματα - Υποχρεώσεις μελών

 • Καταβολή ετήσιας συνδρομής ( 15 ευρώ )
 • Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφόσον τα μέλη είναι ταμειακώς εντάξει, 3 μήνες  μετά την εγγραφή
 • Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις και στη λήψη αποφάσεων.

Διακρίσεις μελών

 • Τακτικά: Όσοι κατοικούν  μόνιμα στο Γαύριο ή στην Ελλάδα..
 • Επίτιμα μέλη: Ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, μετά από  πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου,  πρόσωπα ,τα οποία προσφέρουν κατά  γενική αναγνώριση εξαιρετικές υπηρεσίες στο «Φιλοπρόοδο Όμιλο το Γαύριο» ή σε όλο το νησί της Άνδρου.


Αριθμός μελών

Ο Σύλλογος αριθμεί σήμερα περίπου 150 μέλη.

Πόροι

 • Η εγγραφή των μελών εφάπαξ
 • Η ετήσια συνδρομή των μελών
 • Κάθε άλλο έκτακτο έσοδο ή εισφορά??

Διοίκηση

Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές Δ.Σ., που εκλέγεται από τη Γ.Σ. των τακτικών μελών του σε μυστική ψηφοφορία και   έχει διετή (2ετή) θητεία. Επίσης εκλέγονται και οκτώ (8) αναπληρωματικά μέλη. Υποχρεωτικά στο εννεαμελές ΔΣ περιλαμβάνεται ένας Σύμβουλος που κατοικεί μόνμια στο Γαύριο.

-Από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή , που έχει ως ρόλο των έλεγχο των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου μετά το πέρας της θητείας του και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.
Διατελέσαντες Πρόεδροι


1. Ανδρέας Σακαλής 18/11/76 – 20/11/80
2. Απόστολος Νταής 20/11/80 -  19/11/84
3. Κώστας Λυγίζος 19/11/84 -  10/12/86
4. Ιωάννα Μώρου 10/12/86  - 14/12/88
5. Δημήτρης Δημητριάδης 14/12/88 -  3/4/90
6. Πέτρος Τζανουλίνος 29/5/90  -  9/4/92
7. Μαρία Σκλιά 9/4/92  -  25/6/2003
8. Ηλίας Βικτωράτος 25/6/2003  -  1/11/2006
9. Μπέττυ Κωνσταντινίδου 1/11/2006  -  3/4/2011
10. Γιάννης Μαμάης

3/4/2011 - 20/11/2016

 

Νέο layer...
Νέο layer...
                    

Εγγφαφείτε για να λαμβάνετε μέσω e-mail το ενημερωτικό ηλεκτρονικό newsletter του συλλόγου μας.
Site designed by scriptnet & interneti
Site hosted by scriptnet